Mobitext logo

Svaki mobilni operater je odredio cenu osnovne SMS poruke (koju svakodnevno koristimo u komunikaciji sa prijateljima, porodicom itd.). Na cenu osnovne poruke može biti pridodata tkz. dodatna vrednost (kojom se npr. plaća zakup parking mesta u korist Parking servisa).

Dodatna vrednost SMS poruke je suma dodata na osnovnu cenu SMS poruke kojom se vrši odredjeno plaćanje za neku uslugu, a naplaćuje se kroz račun za usluge mobilne telefonije lica sa čijeg mobilnog telefona je poslata SMS poruka. 

Dodatna vrednost nije suma koja u celosti pripada organizatoru SMS servisa već se kroz tu sumu naplaćuju mobilni operateri i provajderi za pružanje svojih usluga u realizaciji ovakve vrste naplate. 

Nazad > Najčešća pitanja računa