Mobitext logo

Nije moguće naknadno promeniti email adresu nakon uspešne prve registracije. Ukoliko menjate email morate izvršiti ponovnu registraciju pri čemu će taj nalog startovati od "nule" i važiće pravila kao za svakog novog korisnika.